בקרת איכות

2בדיקת חלק ראשון, חלקים בתהליך לפי רא"ר הנדרש, ביקורת סופית
וניירת לפי דרישת הלקוח.
בדיקת החלקים והרכיבים המגיעים מספקים/קבלני חוץ.
ברשותה כול הציוד העדכני כולל מכונת בדיקה CMM DEA.
כל הכלים מכוילים ורשומים.
אמונה על בדיקת הציפויים הן ויזואלי והן מבחינת עוביי הציפוי.
אמונה על בדיקת החלקים המבוצעים במצבעה בין היתר על פי
בולי צבע חתומים ע"י הלקוחות.